Montering af Rottefella Riva 3

De nyeste modeller af Riva 3 blev produceret med navnet Super Cable. Bindingerne er identiske.

Både Riva 3 og Supercable er udgået af produktion.

Rottefella anbefaler følgende kabellængder:
Kort kabel           Størrelse 35-43
Stand. kabel       Størrelse 38-46
Lang kabel         Størrelse 43-52
Det skal dog nævnes, at man skal passe på med at justere kablerne ud i de meget yderlige positioner. Gør man det er der nemlig større risiko for at fjederen bliver stammet ekstra meget ved brug, og at sammenkoblingen af kabel og fjeder kan blive trukket fra hinanden i gevindet.

Hvis man eksempelvis har en støvle i størrelse 42 vil jeg derfor anbefale, hvis muligt, at bruge et kabel i længde standard frem for et i længde kort.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Til bindingen hører hælplade, låg til hælplade samt 4 skruer og evt. en spændnøgle.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Find balancepunktet på skien ved f.eks. at lægge den op på en linial.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Mål 2,5 cm frem foran balancepunktet og marker dette med en streg.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Marker nu midten af skien (ifht. til bredden) så du får et kryds. Bor et hul i krydset med et 3,6 mm skibor eller evt. et almindeligt 3,5 mm bor. (Boredybde 9 mm)
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Vandfast PVA trælim hældes i hullet.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Bindingen skrues fast i det forreste hul. Brug en skruetrækker størrelse PZ3.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Bindingen sidder nu fast på skien foran.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Kablerne justeres nu, så de sidder korret til støvlen. Dette gøres ved at holde fast på den lille fjeder og dreje på den store fjeder.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Her vises en mulghed for en standardindstilling af fjedrene:
Når støvlen sættes i bindingen, skal hælen lige kunne sættes ned forbi det sorte hælspænde.
Når man løfter op i hælspændet skal fjedrene således begynde at stramme.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Hælspændet løftes op og den rundede del af hælspændet går nu på plads i rillen på støvlens hæl. Nu sidder støvlen monteret i bindingen.
For at kunne bore de to resterende huller til den forreste del af bindingen skal støvlens hæl nu centreres på skien. Nå dette er gjort åbnes bindingen og støvlen tages stille og roligt ud af bindingen, så man ikke kommer til at ændre bindingens position på skien.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Lav evt. et lille prik med en syl i midten af hullet inden du borer. Her bores igen med 3,6 mm og boredybde 9 mm.
Hæld lim i hullerne og monter skruerne. Sæt nu støvlen i bindingen igen.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Nu skal du finde placeringen af hælpladen.
Læg hælpladen på skien, så det største hul i hælpladen vender væk fra bindingens forende. Den højre del af hælpladen skal ca. ligge under den bagerste del af støvlens hæl.
Sæt en streg på skien ud for det største hul i hælpladen.

mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Tag støvlen ud af bindingen. Læg hælpladen midt på skien med det største hul ud for stregen og bor nu med 3,6 mm boret. Fjern hælpladen og bor igen med bordet, så du når en boredybde på 9 mm. Hæld igen lim i hullet.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Skru hælpladen fast og ret den evt. til så den sidder centreret på skien.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Bor nu ned i det andet hul og fyld lim i bagefter.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
På bagsiden af toppladen sidder der en lille tap, der passer ned i hullet. Læg toppladen på, og bank den forsigtigt på plads f.eks. med træskaftet på en hammer.
mount rottefella riva 3 supercable montering af rottefella riva 3 supercablel telemark
Bindingen er nu færdigmonteret og klar til brug.
Husk altid at have reservedele med til din binding, når du går på  tur.
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net